Wyszukaj na stronie

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Prezes Sekcji - Pycek Sylwester tel. 532-307-106
- Sekretarz Sekcji - Skóra Andrzej tel. 668-324-555
- Skarbnik Sekcji - Pajka Robert   tel. 668-173-816

Delegaci na zebranie Oddziałowe:

- Koczar Jerzy

- Skóra Andrzej

- Kozłowski Grzegorz

- Tkaczyk Ernest

- Pycek Sylwester

- Dobrowolski Radosław

- Okniński Artur

- Karpiński Andrzej

Komisja lotowa:
Przewodniczący: Skóra Andrzej
Członkowie: Dobrowolski Radosław, Koczar Jerzy, Tkaczyk Ernest, Guzek Grzegorz 
 
Komisja zegarowa:
Przewodniczący: Karpiński Andrzej
Członkowie: Pycek Sylwester, Kozłowski Grzegorz, Okniński Artur, Kosyl Arkadiusz