Wyszukaj na stronie

Filtr
  • Spisy gołębi młodych składamy w jednym egzemplarzu u skarbników sekcji do 8 sierpnia z opłatą lotową 2 zł od gołębia.

    Sekcje spisy z zegarów  przez kostkę wysyłają do oddziału, a papierowe wraz z świadectwem szczepień przywożą do siedziby oddziału w godzinach 16-18 w dniu 9 sierpnia.

    Skarbnicy do 12 sierpnia zebrane pieniądze wpłacają na konto oddziału (wpłata jednorazowa).

    Brak wpłaty lub niepełna wpłata wyklucza sekcję z lotów.

    Loty gołębi młodych rozpoczną się 23 sierpnia .Plan wkrótce.