Wyszukaj na stronie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zasady współzawodnictwa w Rejonie lotowym 2020 - liczone z listy wspólnej.

- Maraton drużyna 3 pierwszych gołębi z 50-tki - rejon tworzą oddziały 010, 0385, 0414 i 0468.

- Modrzewie drużyna 5 pierwszych gołębi z 50-tki - rejon tworzą oddziały 010, 0385 i 0414.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                                             UWAGA.

WKLADANIE NA LOT WISMAR W CZWARTEK NA GOSPODARCZEJ .

 SEKCJA GOSPODARCZA 17.00-18.00 TARGOWA 18.00.-18.30 

MOKOBODY I SKORZEC 18.30-19.30.

LP

Data  kosz

Miejscowość

Data lotu

Kat. lotu

Mokobody

Siedlce Gospodarcza

Siedlce Targowa

Skórzec

 

kabina

kabina

kabina

kabina

1.    

16.05 sobota

Drobin

17.05 niedziela

A

21.00

20.00

20.00

19.00

2.    

23.05 sobota

Kikół

24.05 niedziela

A

21.00

20.00

20.00

18.00

3.    

30.05 sobota

Kcynia 1

31.05 niedziela

A / B GMP

17.00

16.00

16.00

17.00

4.    

06.06 sobota

Modrzewie 1

07.06 niedziela

B / C GMP

12.00

13.00

13.00

12.00

5.    

10.06 środa

Kcynia 2

11.06

czwartek

A / B 

19.00

18.00

17.00

16.00

6.    

13.06 sobota

Modrzewie 2

14.06 niedziela

B / C GMP

8.00

9.00

10.00

11.00

7.    

20.06 sobota

Modrzewie 3

21.06 niedziela

B / C GMP

11.00

10.00

9.00

8.00

8.    

27.06 sobota

Modrzewie 4

28.06 niedziela

B / C GMP

8.00

9.00

10.00

11.00

9.    

04.07 sobota

Kcynia 3

05.07 niedziela

A / B GMP

17.00

16.00

16.00

17.00

10.             

09.07 czwartek

Wismar 1

11.07

sobota

C / M GMP

 

 

 

 

11.             

18.07 sobota

Kcynia 4

19.07 niedziela

A  GMP

18.00

17.00

16.00

15.00

12.             

23.07 czwartek

Wismar 2

25.07

sobota

C / M GMP

 

 

 

 

13.

 

Bruksela

01.08

sobota

M

 

 

 

 

 

Na loty z Wismar wszystkie sekcje wkładają gołębie w siedzibie oddziału ul. Gospodarcza.

 Gdy będą jechały dwa samochody godziny wkładań ulegną zmianie.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 Koszowanie na lot nr 2 - Kikół 23 maja (sobota)

Skórzec odjazd kabiny godzina 18:30
Targowa odjazd kabiny godzina 20:00
Gospodarcza odjazd kabiny godzina 20:00
Mokobody odjazd kabiny godzina 21:00                                                                       

Każda sekcja ustala godzinę rozpoczęcia  koszowania samodzielnie oraz przestrzega procedury wkładania gołębi.
Hodowcy którzy nie wnieśli opłat nie uczestniczą w lotach gołębi dorosłych.
Hodowcy bez zegarów obrączkują gołębie obrączkami kontrolnymi w domu i na punkcie wkładań  komisję sprawdzą ich na końcu koszowania.

Kabina z każdego punktu wkładań musi odjechać punktualnie i nie będzie czekać na maruderów.

LOTY KONKURSOWE
   
   24 maja - Kikół
   31 maja - Kcynia

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W związku z ograniczenuami podczas koszowania konieczna jest deklaracja ilości przygotowywanych gołębi na pierwszy lot. Każdy hodowca, ktory chce brać udział zobowiazany jest do 12 maja (wtorek) zadeklarować do Prezesa swojej sekcji dokładną ilośc kosztownych gołębi.

Zarząd Oddziału 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W środę13 maja oddział organizuje lot treningowy z miejscowości WołominBędą tylko trzy punkty wkładań:

Sekcja Skórzec wkładanie od 5.00 - 5,30

Sekcja Mokobody wkładanie od 5.00 - 6.00. 

Sekcja Targowa wkładanie od 6.00 - 7.00.

Koledzy hodowcy z sekcji Nowe Siedlce wkładają swoje gołębie na punktach Targowa , Mokobody  gdzie jest komu bliżej i łatwiej dojechać. Na punktach wkładań należy przestrzegać procedury wkładania gołębi zgodnie z reżimem sanitarnym zaakceptowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.                 

                                                              

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sezon lotowy gołębi dorosłych oddział Siedlce rozpocznie 17.05.Skarbnicy sekcyjni mają dostarczyć spisy hodowców którzy opłacili składkę oddziałową i lotową do 11.05 do godziny 17.00 do kol. P.Pszybysza.Koledzy hodowcy którzy jeszcze nie opłacili składek mają do 10.05 włącznie uregulować zaległości.Wszyscy którzy nie opłacą składek zostaną niedopuszczeni do lotowania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1. Spis gołębi do GMP zawiera max. 50 sztuk gołębi.

2. Spis należy sporządzić w 2 egzemplarzach.

3. Hodowca biorący udział we współzawodnictwie lotowym o mistrzostwo olimpijskie Polski w lotach gołębi rocznych składa w 2 egzemplarzach spis gołębi rocznych w ilości do 15 sztuk zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską 'Derby".

4. Spis całości gołębi uczestniczących w lotach w 2020 roku należy sporządzić w 1 egzemplarzu, w kolejności:

  • 50 do GMP
  • Derby
  • pozostałe

Spis w kolejności od najstarszego gołębia.

5. Spis całości gołębi należy wprowadzić do zegara w kolejności identycznej jak na spisie w wersji papierowej.

6. Spisy wysyłamy do rachmistrza w wersji elektronicznej przez kostkę do dnia 5 kwietnia 2020 r.

ZAPIS OBRĄCZEK "DERBY" W ZEGARACH ESK

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Z przyczyn zdrowotnych kol. Arkadiusz Wyrębek jest zmuszony do znacznego ograniczenia lub nawet zakończenia hodowli. Jeżeli jest ktoś zainteresowany proszę o kontakt z hodowcą tel. 517 798 875

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

L.p.

Data lotu

Miejscowość

Kat.

Km

Lista

1 17.05.2020 Drobin 1 A / Derby 170 Oddz.
2 24.05.2020 Kikół A / Derby 230 Oddz.
3 31.05.2020 Kcynia 1 A / B / GMP / Int. / Derby 330 Oddz.
4 07.06.2020 Modrzewie 1 B / C / GMP / Int. / Derby 530 Oddz./Rejon
5 11.06.2020 Kcynia 2 A / B  / Int. / Derby 330 Oddz.
6 14.06.2020 Modrzewie 2 B / C / GMP / Int. / Derby 530 Oddz./Rejon
7 21.06.2020 Modrzewie 3 B / C/ GMP / Int. / Derby 530 Oddz./Rejon
8 28.06.2020 Modrzewie 4 B / C / GMP / Int. / Derby 530 Oddz.Rejon
9 05.07.2020 Kcynia 3 A / B / GMP / Int. / Derby 330 Oddz./
10 11.07.2020 Wismar 1 C / M / GMP / Int.   740 Oddz./Rejon./Okręg.
11 19.07.2020 Kcynia 4 A / GMP / Int. / Derby 330 Oddz.
12 25.07.2020 Wismar 2 C / M / GMP / Int. 740 Oddz./Rejon/Okręg
13 01.08.2020 Bruksela M 1240 Okręg 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lot Nowe Miasto 1 wkładanie gołębi 17 08 sobota .

Sekcja Skórzec odjazd kabiny 19.00.

Sekcja Targowa odjazd kabiny 20.00.

Sekcja Mokobody odjazd kabiny 19.00.

Sekcja Gospodarcza odjazd kabiny 20.00.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

                                      UWAGA 

                  

Werfikacja wyników do Okręgu w współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w Lotach Gołębi Młodych i Derby  odbędzie się 29 września w niedzielę o godzinie 14.00  na Gospodarczej .

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zarząd Okręgu Biała Podlaska podjął decyzja o nagrodzeniu 5 najlepszych
(pełnych serii 3/5) oraz o nagrodzeniu 10 najszybszych gołębi.
 
W przypadku braku kompletnych serii nagrody przechodzą na pierwsze gołębie i ilość gołębi nagrodzonych zostanie powiększona o brakujące serie.
Za najlepsze serie oraz najszybsze gołębie przewidziane są nagrody rzeczowe za kwotę ok 5000 zł.
Opis zegarow z lotu Bruksela 10 sierpnia godzina 19 .ul.Gospodarcza .
Obecność wszystkich uczestników lotu obowiąskowa.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Spisy gołębi młodych składamy w dniu 11 sierpnia
(po wysłaniu gołębi na lot treningowy - do ustalenia przez Prezesów Sekcji)

Wymagana jest wersja papierowa (2 egz. DERBY 15 gołębi i 2 egz. CAŁOŚĆ)
oraz jednakowa wpisana w zegar konstatujący.

Gołębie w rywalizacji DERBY oddzielny spis 15 sztuk w 2 egz. 
(Sposób zapisu w zależności od systemu, informacje na pzhgp.pl)

Opłata 2 zł od sztuki.

Zaświadczenie o szczepieniu na paramyksowirozę. 

Trening 14 sierpnia.

Sekcja Targowa 6.00-6.30.

Sekcja Skórzec 7.00-7.30.

Jeden samochód.

Sekcja Mokobody 6.00-6.30.

Sekcja  Gospodarcza 7.00-7.30.

 Drugi samochód.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Koszowanie gołębi na lot narodowy BRUKSELA w czwartek 25 lipca 2019

Siedlce, ul. Gospodarcza 35

godz.: 10.30 do 11.00

 listy startowe w 3 egzemplarzach.

 

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 


Plan lotów gołębi młodych 2019

L.p.

Data lotu

Miejscowość

Kat.

Odległość

Lista

1

18.08 niedziela

Nowe Miasto 1

A / DERBY

125

Oddz.

2

25.08 niedziela

Nowe Miasto 2

A / DE / MPGM

125

Oddz.

3

1.09 niedziela

Drobin 1

A / DE / MPGM

170

Oddz.

4

8.09 niedziela

Drobin 2

A / DE / MPGM

170

Oddz.

5

15.09 niedziela

Kikół

A / DE / MPGM

230

Oddz.

6

15.09 niedziela

Westerplatte

A - Wystawa

350

Okręg.

 

 

Logowanie do serwisu

Zostaw wiadomość

Włącz/wyłącz Dźwięk Emotikony Historia Małe info Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

8:03-- Myszka Michał: 995-borkowski mirosław
8:16-- Świderski Jerzy : LOT DROBIN 2 START 10.00 WCZESNIE PODLACZCIE ZEGARY DOBRY LOT
17:48-- rachmistrz: Sekcja Targowa na stronie.
19:02-- rachmistrz: Sekcja Mokobody na stronie.
19:37-- rachmistrz: Sekcja Skórzec gotowa.
20:26-- rachmistrz: Sekcja Nowe Siedlce jutro.
4:40-- Jaroslaw Ksiezopolsk: :) Witam kolegę Rachmistrza
4:50-- Jaroslaw Ksiezopolsk: Mam prozę jeśli to możliwe żeby Sekcja Nowe Siedlce nie była zawsze ostatnia w rachowaniu bo tak było za Pani Rachmistrz i jest teraz. Nie wiem czy to przypadek czy jest jakaś kolejność przy rachowaniu Dziękuje Pozdrawiam J. Księżopolski
7:48-- Antolak Witold : PL-414-20 7829 pod numerem 575455522
11:13-- Marciniak Kazimierz: Jest u mnie nieb 18r 15714, Właściciela proszę o kontakt. 695-681-799
20:29-- Antolak Witold : Będą dziś wyniki oddziałowe?
20:51-- rachmistrz: Pozostałe listy na stronie.
20:53-- rachmistrz: Sekcja Nowe Siedlce więcej uwagi w czasie drukowania zegarów. Dobry lot!
4:52-- Borkowski Mirosław: Pl -0414 -20 -4708 właściciela proszę o zgłoszenie się po odbiór 501 104 106
16:54-- Grzybowski Grzegorz: Pl -0414 -20 -14565 czyja zguba
3:46-- Świderski Jerzy : MODRZEWIE 2 START 5.15 DOBRY LOT
21:03-- Kruś Maciej: Panie rachmistrzu gdzie są te szybkie wyniki?
10:31-- Ślaz Ireneusz: PL-0414-19-9673 jest u hodowcy pod Węgrowem.
Tel. 697-366-169
21:14-- Ślaz Ireneusz: Lista z lotu rejonowego nr 1 dostępna. Czekam na ewentualne reklamacje.
Pozdrawiam
13:43-- Ślaz Ireneusz: PL-0414-16-496 zgłoszony do mnie martwy przez Panią która nie ma nic wspólnego z gołębiami.
14:42-- Dobrowolski Radosła: Proszę poprawić listę oddziałowa z lotu modrzewie 2
6:50-- Świderski Jerzy : MODRZEWIE 3 START PRZELOZONY NA JUTRO.
18:04-- Leszek Ziarek: Czyją zguba pl - 0414-20-21011
18:09-- Leszek Ziarek: Czyją zguba 0414 - 20-21011 tel 797629406
6:24-- Ślaz Ireneusz: PL-0414-19-13977 zgłoszony przez hodowcę tel. 660-725-459
20:01-- Ślaz Ireneusz: Lista z lotu rejonowego nr 2 dostępna. Czekam na ewentualne reklamacje.
Pozdrawiam
8:38-- Kruś Maciej: PL 0414 20 10341 PL 0414 20 13074 PL 0414 20 21487 POD TEL. 721 422 965
3:46-- Świderski Jerzy : KCYNIA 3 START 5.30 DOBRY LOT
21:13-- rachmistrz: Sekcja Targowa proszę oo kontakt. Z uwagi na niekompletne dane S. Skórzec lista Oddziałowa nie będzie dziś gotowa.
21:47-- rachmistrz: Proszę nie zwalniać zegarów z nieodbytego lotu przez kostkę.
10:52-- Myszka Michał: 19103/20 do odbioru
10:53-- Myszka Michał: 19103/20 do odbioru 504027350
17:48-- Ślaz Ireneusz: PL-0414-19-19262 jest do odbioru u hodowcy pod Węgrowem
tel. 698-686-254
4:16-- PRZYBYSZ PAWEŁ : Modrzewie 4 start 6.00.DOBRY LOT.
18:10-- Sadło Mieczysław : Do odbioru PL 414-20-11701 Jest pod numerem -504578096
4:08-- Świderski Jerzy : WISMAR START 5.30. DOBRY LOT.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać wiadomości, zerejestruj or zaloguj

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 23 gości oraz 1 użytkownik.

  • 9619